เตือนคนไทย! อย่าหลงเชื่อว่ามาทำงานที่ตุรกีแล้วจะได้ผลตอบแทนดี อ่านเพิ่มเติม

เรื่องราว ดูทั้งหมด
วันหยุดทำการช่วงส่งท้ายปี พ.ศ. 2564 ต้อนรับปี พ.ศ. 2565
ดูทั้งหมด
ข่าวสารสำหรับคนไทย
ข่าวสาร COVID-19ดูทั้งหมด
มาตรการการเดินทางเข้าประเทศตุรกี

6 ก.ค. 2564

การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับคนไทยในตุรกี

11 พ.ค. 2564

สารพันคำถาม COVID-19

13 ธ.ค. 2563

ข้อมูลโครงการประกันภัยคุ้มครอง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

2 ต.ค. 2563

สารคดีซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization -WHO) เล่าเกี่ยวความสำเร็จของประเทศไทยในการควบคุมโรคโควิด19

24 ก.ย. 2563

ดูทั้งหมด