การเดินทางกลับประเทศไทย

การเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 7,129 view
🔊 การเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 🔊
 
      🎈 สามารถเดินทางได้เลย โดย
          - ไม่ต้อง ลงทะเบียนขอรับ Thailand Pass
          - ไม่ต้อง เข้ารับการกักตัว
          - ไม่ต้อง ตรวจหาเชื้อโควิด-19
 
      🎈 สิ่งที่ต้องมีติดตัวในการเดินทาง
          1. หนังสือเดินทางไทย
          2. เอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบตามกำหนด
 
หมายเหตุ
          - หากยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 / หรือยังไม่ครบตามกำหนด ให้แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่เป็นลบ
และออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
          - เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนฯ ครบตามกำหนด ได้รับการยกเว้นเรื่องวัคซีนฯ
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
🌺 มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 สำหรับคนไทย 🌺
 
      1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว เลือกเข้าประเทศไทยได้ 3 แบบ
 
          1.1 Test and Go ไม่ต้องกักตัว
          1.2 Sandbox (ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎ์ธานี ชลบุรี เกาะกูด) 5 วัน
          1.3 กักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) 5 วัน
 
      2. ผู้ที่ "ยังไม่ได้" รับโควิด-19 ครบถ้วน เข้าประเทศไทยได้ 1 แบบ ได้แก่
          กักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 5 วัน
 
*** ทุกรูปแบบการเข้าไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย
(ยกเว้นกรณีสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด) ***
 
----------------------------------------------
 
🎈🚐 Test and Go (TG) ไม่ต้องกักตัว
 
รูปแบบ :
1. เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ไทย มีรถโรงแรมมารับไปที่โรงแรม
2. รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในห้องพัก
3. เมื่อผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอ้าออกจากโรงแรม และเดินทางไปพื้นที่ใดก็ได้
4. วันที่ 5 นับจากวันที่ถึงไทย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเองและรายงานผลในแอปพลิเคชัน หมอชนะ
 
- ต้องลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (ใช้เวลาอนุมัติ 3-7 วัน)
- โรงแรมที่จองต้องเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ ซึ่งรวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ค่ารถไปรับจากสนามบินมายังโรงแรม และค่าชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเองแบบ ATK
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
- ทุกคน "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นกรณีสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
 
----------------------------------------------
 
🎈🚑 Alternative Quarantine (AQ) 5 วัน 🏢
 
- ต้องเข้ากักตัวในโรงแรม AQ, AHQ หรือ OQ โดยโรงแรมที่จองต้องรวมรถไปรับที่สนามบินมายังโรงแรมและการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 4/5
- มีโรงแรม AQ/AHQ/OQ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวัดต่าง ๆ โดยโรงแรมที่เลือกจะต้องอยู่ในระยะใกล้เคียงกับสนามบินที่ท่านเดินทางเข้าไทยจากต่างประเทศเป็นจุดแรก
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
- ทุกคน "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นกรณีสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
- ต้องลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
----------------------------------------------
 
🎈🚘 การเข้า Sandbox 5 วัน
 
- พื้นที่ sandbox ได้แก่ จ. ภูเก็ต จ. พังงา จ. กระบี่ จ. สุราษฎ์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน) จ. ตราด (เกาะกูด) และ จ. ชลบุรี (พัทยา อ. บางละมุง อ. ศรีราชา อ. เกาะสีชัง และ ต. นาจอมเทียนและบางเสร่ อ. สัตหีบ)
- ต้องเข้าพักในโรงแรม SHA Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วัน ก่อนที่จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย (อยู่ใน sandbox น้อยกว่า 5 วันได้ เฉพาะกรณีเดินทางออกไปจากประเทศไทย)
- จ. ภูเก็ต จ. พังงา จ. กระบี่ เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน สามารถรวมเป็น 1 sandbox ได้ โดยสามารถเข้าพักในโรงแรมได้ไม่เกิน 3 โรงแรม
- ต้องจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR สำหรับวันที่เดินทางถึงไทยวันที่ 1 โดยภูเก็ต พังงา กระบี่จองได้ที่เว็บไซต์ thailandpsas.com / พื้นที่อื่นจะต้องรวมอยู่ในค่าที่พักโรงแรม
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
- ทุกคน "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นกรณีสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
- ภูเก็ต พังงา ต้องบินเข้าโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินภูเก็ต หรือเป็นการบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปสนามบินภูเก็ตด้วยเที่ยวบินรหัส PG5xxx เท่านั้น
- กระบี่ ต้องบินเข้าโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินภูเก็ต หรือเป็นการบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปสนามบินภูเก็ตด้วยเที่ยวบินรหัส PG5xxx / หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศลงที่สนามบินหาดใหญ่แล้วเดินทางต่อไปยังกระบี่
- สมุยและสุราษฎ์ธานี ต้องบินเข้าสมุยโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น (เป็นการบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปเกาะสมุยด้วยเที่ยวบินรหัส PG5xxx) หรือเที่ยวบินระหว่างประเทศลงที่สนามบินหาดใหญ่
- ลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
⛄️⛄️ มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำหรับคนไทย ⛄️⛄️
 
 
      1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว เลือกเข้าประเทศไทยได้ 3 แบบ
 
          1.1 Test and Go ไม่ต้องกักตัว
 
          1.2 Sandbox (ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎ์ธานี ชลบุรี เกาะกูด) 7 วัน
 
          1.3 กักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) 7 วัน
 
      2. ผู้ที่ "ยังไม่ได้" รับโควิด-19 ครบถ้วน เข้าประเทศไทยได้ 1 แบบ ได้แก่
 
          กักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 10 วัน
 
----------------------------------------------
 
🎈🚐 Test and Go (TG) ไม่ต้องกักตัว
 
       รูปแบบ :
       1. เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ไทย มีรถโรงแรมมารับไปที่โรงแรม
       2. รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอผลตรวจฯ ในห้องพัก
       3. เมื่อผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอ้าออกจากโรงแรม และเดินทางไปพื้นที่ใดก็ได้
       4. วันที่ 5 นับจากวันที่ถึงไทย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเองและรายงานผลในแอปพลิเคชัน หมอชนะ
 
       - ต้องลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (ใช้เวลาอนุมัติ 3-7 วัน)
       - โรงแรมที่จองต้องเป็นโรงแรมมาตรฐาน SHA Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ ซึ่งรวมค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ค่ารถไปรับจากสนามบินมายังโรงแรม และค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเอง
       - คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
       - ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ซึ่งออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี) / กรณีที่ผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อและหายแล้ว (ติดเชื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน) 
 
----------------------------------------------
 
🎈🚑 Alternative Quarantine (AQ) ทั้งแบบ 7 วัน และ 10 วัน 🏢
 
      - ต้องเข้ากักตัวในโรงแรม AQ, AHQ หรือ OQ
      - มีโรงแรม AQ/AHQ/OQ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวัดต่าง ๆ โดยโรงแรมที่เลือกจะต้องอยู่ในระยะใกล้เคียงกับสนามบินที่ท่านเดินทางเข้าไทยจากต่างประเทศเป็นจุดแรก
      - คนไทยที่เดินทางเข้า AQ/AHQ/OQ "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
      - คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
      - ต้องลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
----------------------------------------------
 
🎈🚘 การเข้า Sandbox
 
      - พื้นที่ sandbox ได้แก่ จ. ภูเก็ต จ. พังงา จ. กระบี่ จ. สุราษฎ์ธานี (เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน) จ. ตราด (เกาะกูด) และ จ. ชลบุรี (พัทยา อ. บางละมุง อ. ศรีราชา อ. เกาะสีชัง และ ต. นาจอมเทียนและบางเสร่ อ. สัตหีบ)
      - ต้องเข้าพักในโรงแรม SHA Extra+, AQ, AHQ, หรือ OQ ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย (อยู่ใน sandbox น้อยกว่า 7 วันได้ เฉพาะกรณีเดินทางออกไปจากประเทศไทย)
      - จ. ภูเก็ต จ. พังงา จ. กระบี่ เกาะสมุย เกาะเต่า และเกาะพะงัน สามารถรวมเป็น 1 sandbox ได้ โดยสามารถเข้าพักในโรงแรมได้ไม่เกิน 3 โรงแรม
      - ต้องจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR สำหรับการตรวจฯ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงสนามบิน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5/6) ภูเก็ต พังงา กระบี่จองได้ที่เว็บไซต์ thailandpsas.com / พื้นที่อื่นจะต้องรวมอยู่ในค่าที่พักโรงแรม
      - ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ซึ่งออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้น เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี) / กรณีที่ผลตรวจ RT-PCR เป็นบวก ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อและหายแล้ว (ติดเชื้อมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือน)
      - คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
      - ภูเก็ต พังงา กระบี่ ต้องบินเข้าโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่สนามบินภูเก็ต หรือเป็นการบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปสนามบินภูเก็ตด้วยเที่ยวบินรหัส PG5xxx เท่านั้น
      - สมุย ต้องบินเข้าสมุยโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น (เป็นการบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปเกาะสมุยด้วยเที่ยวบินรหัส PG5xxx เท่านั้น)
      - ลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
⛄️⛄️ มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 สำหรับคนไทย ⛄️⛄️
 
 
1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว เลือกเข้าประเทศไทยได้ 2 แบบ
 
    1.1 เข้า Sandbox (ภูเก็ต พังงา กระบี่ สมุย) เป็นเวลา 7 วัน
 
    1.2 เข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 7 วัน
 
 
2. ผู้ที่ "ยังไม่ได้" รับโควิด-19 ครบถ้วน เข้าประเทศไทยได้ 1 แบบ ได้แก่
 
    เข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 10 วัน
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
🚑 การเข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) ทั้งแบบ 7 วัน และ 10 วัน 🏢
 
- มีโรงแรม AQ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวัดต่าง ๆ โดยโรงแรม AQ ที่เลือก จะต้องอยู่ในระยะใกล้เคียงกับสนามบินที่ท่านเดินทางเข้าไทยจากต่างประเทศเป็นจุดแรก
 
- คนไทยที่เดินทางเข้า AQ "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
 
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
 
- ต้องลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
🚘 การเข้า Sandbox 🏖 🏊🏼‍♂️ ที่ จ. ภูเก็ต จ. พังงา จ. กระบี่ และเกาะสมุย (รวมถึงเกาะเต่าและเกาะพะงัน)
 
- ต้องเข้าพักในโรงแรม SHA Plus+ หรือ SHA Extra Plus+ ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
 
- ต้องจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR สำหรับการตรวจฯ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงสนามบิน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5/6) ภูเก็ต พังงา กระบี่ จองได้ที่เว็บไซต์ thailandpsas.com / สมุยค่าตรวจฯ จะรวมอยู่ในค่าที่พักโรงแรม
 
- ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ซึ่งออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย
 
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
 
- ลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
- ภูเก็ต พังงา และกระบี่ จะต้องบินมาจากต่างประเทศและเข้าไทยที่สนามบินภูเก็ต (เปลี่ยนเครื่องภายในประเทศไทยไม่ได้)
 
- สมุย จะต้องบินเข้าสมุยโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น (เป็นการบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปเกาะสมุยด้วยเที่ยวบินรหัส PG5xxx เท่านั้น)
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
⛄️⛄️ มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำหรับคนไทย ⛄️⛄️
 
 
       1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว เลือกเข้าประเทศไทยได้ 2 แบบ
 
            1.1 เข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 7 วัน
 
            1.2 เข้า Phuket Sandbox เป็นเวลา 7 วัน
 
 
       2. ผู้ที่ "ยังไม่ได้" รับโควิด-19 ครบถ้วน เข้าประเทศไทยได้ 1 แบบ ได้แก่
 
            เข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 10 วัน
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
🚑 การเข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) ทั้งแบบ 7 วัน และ 10 วัน 🏢
 
- มีโรงแรม AQ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวัดต่าง ๆ โดยโรงแรม AQ ที่เลือก จะต้องอยู่ในระยะใกล้เคียงกับสนามบินที่ท่านเดินทางเข้าไทยจากต่างประเทศเป็นจุดแรก
 
- คนไทยที่เดินทางเข้า AQ "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
 
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
 
- ต้องลงทะเบียนรับ THAILAND PASS (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
🚘 การเข้า Phuket Sandbox 🏖 🏊🏼‍♂️
 
- ต้องเข้าพักในโรงแรม SHA+ ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
 
- ต้องจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR สำหรับการตรวจฯ 2 ครั้ง (เมื่อเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตและวันที่ 6/7) จองได้ที่ thailandpsas.com
 
- ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ซึ่งออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย
 
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
 
- ลงทะเบียนรับ THAILAND PASS (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 

🔺 "ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว" จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 🔺

1️⃣ คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

2️⃣ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

3️⃣ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

4️⃣ ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วหรือได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

04_ประกาศระบบ_TP-01-01
 
 
มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับคนไทย
 
คนไทยที่จะเดินทางจากประเทศตุรกี นอร์ทมาซิโดเนีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย หรือเติร์กเมนิสถาน สามารถเดินทางไปประเทศไทยได้ 2 แบบ
 
1. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว
- สามาถเดินทางเข้าโปรแกรม Sandbox ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ เช่น ภูเก็ต สมุย กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา ชลบุรี/พัทยา เชียงใหม่ เป็นต้น
- ต้องเข้าพักในโรงแรม SHA+ ในพื้นที่ Sandbox ที่ท่านเดินทางเข้า เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
- มีการจองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 (สำหรับการตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ไทย) จำนวน 1 ครั้ง (โรงแรมบางแห่งอาจรวมค่าตรวจนี้ในค่าที่พัก โรงแรมบางแห่งอาจต้องจองตรวจแยกต่างหาก) จองได้ที่ https://thailandpsas.com/
- มีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ซึ่งออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด 19
- ลงทะเบียนกับ THAILAND PASS (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (ควรลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
2. ผู้ที่ "ยังไม่ได้" รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบถ้วน
- สามารถเดินทางเข้าไทยได้ โดยต้องเข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 10 วัน
- มีโรงแรม AQ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และหัวเมืองหลักอื่น ๆ
- คนไทยที่เดินทางกลับไทยแบบ AQ "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นสายการบินหรือสนามบินต้นทางเป็นผู้กำหนด)
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด 19
- ลงทะเบียนกับ THAILAND PASS (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (ควรลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
            มาตรการเข้าไทย_1     มาตรการเข้าไทย_2