การเดินทางกลับประเทศไทย

การเดินทางกลับประเทศไทย

⛄️⛄️ มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 สำหรับคนไทย ⛄️⛄️
 
 
1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว เลือกเข้าประเทศไทยได้ 2 แบบ
 
    1.1 เข้า Sandbox (ภูเก็ต พังงา กระบี่ สมุย) เป็นเวลา 7 วัน
 
    1.2 เข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 7 วัน
 
 
2. ผู้ที่ "ยังไม่ได้" รับโควิด-19 ครบถ้วน เข้าประเทศไทยได้ 1 แบบ ได้แก่
 
    เข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 10 วัน
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
🚑 การเข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) ทั้งแบบ 7 วัน และ 10 วัน 🏢
 
- มีโรงแรม AQ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวัดต่าง ๆ โดยโรงแรม AQ ที่เลือก จะต้องอยู่ในระยะใกล้เคียงกับสนามบินที่ท่านเดินทางเข้าไทยจากต่างประเทศเป็นจุดแรก
 
- คนไทยที่เดินทางเข้า AQ "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
 
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
 
- ต้องลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
🚘 การเข้า Sandbox 🏖 🏊🏼‍♂️ ที่ จ. ภูเก็ต จ. พังงา จ. กระบี่ และเกาะสมุย (รวมถึงเกาะเต่าและเกาะพะงัน)
 
- ต้องเข้าพักในโรงแรม SHA Plus+ หรือ SHA Extra Plus+ ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
 
- ต้องจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR สำหรับการตรวจฯ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อเดินทางถึงสนามบิน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 5/6) ภูเก็ต พังงา กระบี่ จองได้ที่เว็บไซต์ thailandpsas.com / สมุยค่าตรวจฯ จะรวมอยู่ในค่าที่พักโรงแรม
 
- ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ซึ่งออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย
 
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
 
- ลงทะเบียนรับ THAILAND PASS QR Code (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
- ภูเก็ต พังงา และกระบี่ จะต้องบินมาจากต่างประเทศและเข้าไทยที่สนามบินภูเก็ต (เปลี่ยนเครื่องภายในประเทศไทยไม่ได้)
 
- สมุย จะต้องบินเข้าสมุยโดยเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น (เป็นการบินจากต่างประเทศเข้าสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเปลี่ยนเครื่องไปเกาะสมุยด้วยเที่ยวบินรหัส PG5xxx เท่านั้น)
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
⛄️⛄️ มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 สำหรับคนไทย ⛄️⛄️
 
 
       1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบถ้วนแล้ว เลือกเข้าประเทศไทยได้ 2 แบบ
 
            1.1 เข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 7 วัน
 
            1.2 เข้า Phuket Sandbox เป็นเวลา 7 วัน
 
 
       2. ผู้ที่ "ยังไม่ได้" รับโควิด-19 ครบถ้วน เข้าประเทศไทยได้ 1 แบบ ได้แก่
 
            เข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 10 วัน
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
🚑 การเข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) ทั้งแบบ 7 วัน และ 10 วัน 🏢
 
- มีโรงแรม AQ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และจังหวัดต่าง ๆ โดยโรงแรม AQ ที่เลือก จะต้องอยู่ในระยะใกล้เคียงกับสนามบินที่ท่านเดินทางเข้าไทยจากต่างประเทศเป็นจุดแรก
 
- คนไทยที่เดินทางเข้า AQ "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นสายการบินหรือสนามบินต้นทาง/ระหว่างทางเป็นผู้กำหนด)
 
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
 
- ต้องลงทะเบียนรับ THAILAND PASS (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
🚘 การเข้า Phuket Sandbox 🏖 🏊🏼‍♂️
 
- ต้องเข้าพักในโรงแรม SHA+ ในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่จะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
 
- ต้องจองการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR สำหรับการตรวจฯ 2 ครั้ง (เมื่อเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตและวันที่ 6/7) จองได้ที่ thailandpsas.com
 
- ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ซึ่งออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย
 
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด-19
 
- ลงทะเบียนรับ THAILAND PASS (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ระบบ Thailand Pass จะปิดรับการลงทะเบียน สำหรับการเข้าประเทศไทย แบบ Test & Go ทั้งหมด และการเข้าประเทศไทยแบบ Sandbox ยกเว้น จังหวัดภูเก็ต (เป็นการชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
 

🔺 "ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว" จะต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้ 🔺

1️⃣ คนที่ลงทะเบียนแล้วและได้รับอนุมัติสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

2️⃣ ผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว และกำลังรอการพิจารณาขอให้รอการพิจารณา Thailand Pass QR Code หากได้รับอนุมัติจะเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการที่ได้รับอนุมัติ

3️⃣ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบการกักตัว (AQ) และรูปแบบ Sandbox ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสามารถลงทะเบียนได้ตามปกติ

4️⃣ ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วหรือได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go และ Sandbox จะต้องเข้ารับการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 โดยวิธี RT-PCR (จากเดิม ATK) ณ สถานที่ที่ทางราชการกำหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

04_ประกาศระบบ_TP-01-01
 
 
มาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 สำหรับคนไทย
 
คนไทยที่จะเดินทางจากประเทศตุรกี นอร์ทมาซิโดเนีย อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย หรือเติร์กเมนิสถาน สามารถเดินทางไปประเทศไทยได้ 2 แบบ
 
1. ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบถ้วนแล้ว
- สามาถเดินทางเข้าโปรแกรม Sandbox ในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ เช่น ภูเก็ต สมุย กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา ชลบุรี/พัทยา เชียงใหม่ เป็นต้น
- ต้องเข้าพักในโรงแรม SHA+ ในพื้นที่ Sandbox ที่ท่านเดินทางเข้า เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน ก่อนที่ท่านจะเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย
- มีการจองการตรวจหาเชื้อโควิด 19 (สำหรับการตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ไทย) จำนวน 1 ครั้ง (โรงแรมบางแห่งอาจรวมค่าตรวจนี้ในค่าที่พัก โรงแรมบางแห่งอาจต้องจองตรวจแยกต่างหาก) จองได้ที่ https://thailandpsas.com/
- มีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบ ซึ่งออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด 19
- ลงทะเบียนกับ THAILAND PASS (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (ควรลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
2. ผู้ที่ "ยังไม่ได้" รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบถ้วน
- สามารถเดินทางเข้าไทยได้ โดยต้องเข้ากักตัวในโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) เป็นเวลา 10 วัน
- มีโรงแรม AQ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ชลบุรี ภูเก็ต เชียงใหม่ และหัวเมืองหลักอื่น ๆ
- คนไทยที่เดินทางกลับไทยแบบ AQ "ไม่จำเป็น" ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR Covid-19 ที่เป็นลบก่อนออกเดินทางไปยังประเทศไทย (ยกเว้นสายการบินหรือสนามบินต้นทางเป็นผู้กำหนด)
- คนไทย "ไม่จำเป็น" ต้องมีประกันสุขภาพที่ครอบคลุมโรคโควิด 19
- ลงทะเบียนกับ THAILAND PASS (tp.consular.go.th) ก่อนเดินทาง (ควรลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง)
 
 
            มาตรการเข้าไทย_1     มาตรการเข้าไทย_2