การให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ในต่างประเทศ ดังต่อไปนี้
 
✅ ตกทุกข์ได้ยากทั่วไป
- เจ็บป่วยหนัก
- ติดตามหาญาติในต่างประเทศ
- ส่งตัวผู้ตกทุกข์กลับประเทศไทย
- ผู้ที่อาจเข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์
- ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านแรงงาน

✅ ถูกจับกุมในต่างประเทศ
- ฝากของเยี่ยม / ค่าใช้จ่ายการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับกุม
 
✅ เสียชีวิตในต่างประเทศ
- ฌาปนกิจศพในต่างประเทศ
- ส่งศพกลับประเทศ
- ส่งอัฐิกลับประเทศ

ช่องทางการให้ความช่วยเหลือ

เบอร์โทร (+90) 312 437 4318

เบอร์โทรฉุกเฉิน (Hotline) (+90) 533 641 5698 (เฉพาะเหตุด่วนฉุกเฉินเท่านั้น)

อีเมล์ [email protected]

Facebook Messenger (อินบอกซ์เฟซบุ๊ก) https://www.facebook.com/rteankara/ 

รับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ กรณีคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศที่: ehelp.consular.go.th
ประกาศเตือนภัยสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาทำงานในตุรกี

10 พ.ย. 2566