บริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

- ทุกท่านจะต้องทำการนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าที่ https://rteankara.setmore.com/ ก่อนเดินทางเข้ามารับบริการที่่ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ทุกครั้ง (เว้นแต่การรับรองเอกสาร)

- เมื่อท่านนัดหมายเรียบร้อย ท่านจะได้อีเมล์ยืนยันนัดหมายของท่าน หากต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขนัดหมาย หรือไม่ได้รับอีเมล์ยืนยันโปรดติดต่อฝ่ายกงสุลได้ที่เบอร์ติดต่อของสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือ Facebook Messenger ของสถานเอกอัครราชทูตฯ

***โปรดกรอกข้อมูล อีเมล์ และเบอร์ติดต่อกลับที่สามารถติดต่อได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนัดหมายในอนาคต ท่านจะได้ทราบล่วงหน้าโดยมิต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

- โปรดมาให้ตรงเวลาที่นัดหมาย ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะให้บริการกับผู้รับบริการตามเวลานัดหมายของแต่ละท่านเป็นอันดับแรก

เวลาทำการ

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ 9.30-16.00 (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)

วันอังคาร พฤหัสบดี 9.30-12.00

***สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ไม่สามารถให้บริการผู้รับบริการที่เตรียมเอกสารมาไม่ครบถ้วนได้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายของท่านโดยใช่เหตุ โปรดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้ครบถ้วน***

การให้บริการกงสุลสัญจร

โปรดติดตามข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ https://www.facebook.com/rteankara/ 

รับรองเอกสาร

3 พ.ค. 2567

ประกาศเตือนภัยสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาทำงานในตุรกี

10 พ.ย. 2566

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document - ETD) (พาสปอร์ตหายหรือหมดอายุแล้วต้องการกลับไทย)

10 ต.ค. 2566

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง Long Term Resident Visa (LTR Visa)

22 ก.พ. 2566