ข่าวดี! คนไทยสามารถขอมีหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ได้แล้ว อ่านเพิ่มเติม/ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 รับนัดหมายบริการด้านกงสุลผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น อ่านเพิ่มเติม / เตือนคนไทย! อย่าหลงเชื่อว่ามาทำงานที่ตุรกีแล้วจะได้ผลตอบแทนดี อ่านเพิ่มเติม /จะเดินทางกลับไทยอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถตรวจร่างกายได้ที่ไหน หาคำตอบได้ที่สารพันคำถาม COVID-19

เรื่องราว ดูทั้งหมด
5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย
ดูทั้งหมด
ข่าวสาร COVID-19ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวสารงานกงสุล ดูทั้งหมด
การระงับการให้บริการด้านกงสุล
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยจะเปิดให้บริการใน วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
ดูทั้งหมด