ตามประกาศของ กพท. ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2563 กำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานบินเข้าออกประเทศไทย นั้น ขอชี้แจงว่าสายการบินพาณิชย์ปกติยังไม่สามารถบินเข้าประเทศไทยได้หากประสงค์จะกลับประเทศไทย โปรดลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตฯ  ดูรายละเอียดที่นี่    :   ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงาน และคู่สมรสและบุตรที่ไม่มีสัญชาติไทย สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ โดยจะต้องขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร   :    เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบรับคำร้องหนังสือเดินทาง จึงขอระงับการทำหนังสือเดินทางเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563     :     หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hot Line) กรณีประสบอุบัติเหตุร้ายแรง (+๙๐) ๕๓๓ ๖๔๑ ๕๖๙๘ 

เรื่องราว ดูทั้งหมด
คณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตอาเซียนประจำกรุงอังการา (Ankara ASEAN Committee - AAC) เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mustafa Şentop ประธานรัฐสภาตุรกี
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เอกอัครราชทูตพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต ได้ร่วมคณะเอกอัครราชทูตและอุปทูตอาเซียนประจำกรุงอังการา นำโดยเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในฐานะประธาน Ankara ASEAN Committee (AAC) เข้าเยี่ยมคารวะนาย Mustafa Şentop ประธานรัฐสภาตุรกีเพื่อทำความรู้จักและหารือเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างตุรกีกับประเทศอาเซียน รวมถึงความร่วมมือระหว่างตุรกีกับอาเซียนในฐานะองค์กรระหว่างประเทศ
ดูทั้งหมด
ข่าวสาร COVID-19ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด