ข่าวดี! คนไทยสามารถขอมีหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ได้แล้ว อ่านเพิ่มเติม/ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 รับนัดหมายบริการด้านกงสุลผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น อ่านเพิ่มเติม / เตือนคนไทย! อย่าหลงเชื่อว่ามาทำงานที่ตุรกีแล้วจะได้ผลตอบแทนดี อ่านเพิ่มเติม /จะเดินทางกลับไทยอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถตรวจร่างกายได้ที่ไหน หาคำตอบได้ที่สารพันคำถาม COVID-19

เรื่องราว ดูทั้งหมด
23 ตุลาคม 2564 วันปิยมหาราช
ดูทั้งหมด
ข่าวสารงานกงสุล ดูทั้งหมด
การให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางอายุไม่เกิน 10 ปี สำหรับบุคคลทั่วไป
ให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ดูทั้งหมด