สารพันคำถาม COVID-19

สารพันคำถาม COVID-19

13 ธ.ค. 2563

14,544 view

โดยที่ขณะนี้มีผู้สอบถามเกี่ยวกับการเดินทางกลับประเทศไทยและเดินทางมาตุรกีเป็นจำนวนมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้รวบรวมคำถามที่มีผู้ถามเข้ามาบ่อย ๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ท่านที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้ ดังนี้

1. ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ จะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างไร

2. เอกสารในการกลับประเทศไทย มีอะไรบ้าง

3. คนไทยสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในตุรกีได้หรือไม่ 

4. ข้อกำหนดในการเดินทางเข้าประเทศตุรีในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

5. ชาวต่างชาติกลุ่มใดที่สามารถเดินทางเข้าไทยได้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ขอความกรุณาอ่านข้อมูลด้านล่างนี้ให้ถี่ถ้วน ก่อนจะติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อถามคำถามเพิ่มเติม 

1. ตอนนี้อยู่ต่างประเทศ จะสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างไร

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติยกเลิกการจัดให้คนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศเข้ากักตัวในสถานที่ที่รัฐกำหนด (State Quarantine) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ดังนั้น ผู้โดยสารชาวไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทยจะต้องสำรองที่พักในโรงแรม Altenative Quarantine (AQ) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง 

2. เอกสารในการกลับประเทศไทยมีอะไรบ้าง

ศบค. กำหนดให้คนไทยจะต้องขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry - COE) ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย โดยสามารถขอผ่านระบบออนไลน์ อ่านรายละเอียดการขอหนังสือรับรองฯ ที่นี่

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ส่วนกลางยกเลิกข้อกำหนดที่ให้คนไทยต้องแสดงใบรับรองแพทย์แบบ fit-to-fly หรือผลการตรวจ COVID-19 อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางจะต้องตรวจสอบกับสายการบินว่ามีนโยบายที่จะต้องแสดงผลตรวจ COVID-19 หรือไม่ หากเป็นนโยบายของสายการบิน ผู้เดินทางก็จะต้องมีผลตรวจ COVID-19 ไปแสดงด้วย มิเช่นนั้น ผู้โดยสารอาจถูกปฏิเสธอการเช็คอินได้ 

โดยสรุป หากสายการบินไม่มีมาตรการเพิ่มเติม เอกสารสำหรับเดินทางกลับประเทศไทยของคนไทยมีเพียงแค่ หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry - COE) 
 

3. คนไทยสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในตุรกีได้หรือไม่

ขณะนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการบันทึกจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นสูงถึงวันละ 30,424 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2563) และรัฐบาลตุรกีเริ่มกลับมามีมาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวด อาทิ การประกาศเคอร์ฟิวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งอาจจะเป็นบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว

นอกจากนี้ การเดินทางกลับประเทศในช่วงเวลานี้มีความซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง กล่าวคือ หากเดินทางมาท่องเที่ยวเอง ท่านจะต้องสำรองที่พัก ASQ ในการกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด และจะต้องตรวจร่างการเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์แบบ Fit-to-Fly ซึ่งมีสถานพยาบาลในตุรกีส่วนน้อยที่รับตรวจ เนื่องจากต้องสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับให้การรักษาผู้ป่วย COVID-19 หรือผู้ป่วยอื่น ๆ ที่มีอาการสาหัส และหากท่านไม่สามารถจัดหาใบรับรองแพทย์ฯ ได้ทัน ท่านก็อาจจะถูกสายการบินปฎิเสธการเช็คอินและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้

ในกรณีที่ท่านไม่มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอที่จะสำรองที่พักใน ASQ และต้องรอเที่ยวบินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอโควตา ท่านก็เสี่ยงที่จะประสบกับปัญหา overstay และอาจถูกตำรวจจับอีกทั้งต้องเสียค่าปรับด้วย

ขณะนี้ มีคนไทยจำนวนนับพันคนที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศ ต้องประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต บางคนตกงานก็ทำให้ยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีก และคนไทยที่ติดค้างในต่างประเทศเฝ้ารอวันที่จะได้กลับบ้าน ดังนั้น หากไม่ได้มีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน จึงขอแนะนำให้ท่านชะลอการเดินทางมาตุรกีหรือเดินทางออกนอกประเทศ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย

นอกจากนี้ สำหรับท่านที่หวังจะเดินทางเพื่อมาหางานทำในตุรกี เพราะคำชักชวนของผู้อื่นว่า มีโอกาสได้งานทำที่มีผลตอบแทนสูง ในความเป็นจริงอาจจะไม่เช่นนั้น เพราะปัจจุบันแหล่งธุรกิจ/แหล่งท่องเที่ยวของตุรกียังอยู่ในสภาวะซบเชา และส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการ โดยมีคนไทยในตุรกีจำนวนมากที่ตกงานเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และต้องการหาทางกลับบ้าน

ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำชักชวนเหล่านี้ เพราะท่านอาจจะผิดหวังและถูกลอยแพในตุรกีจากนายจ้าง/นายหน้าที่บอกว่าจะพาท่านมาทำงาน


4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศตุรกีในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

กระทรวงสาธารณสุขตุรกีกำหนดให้ชาวตุรกีและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศตุรกีที่เว็บไซต์ https://register.health.gov.tr/

288259


5. ชาวต่างชาติกลุ่มใดที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขณะนี้รัฐบาลไทยได้ผ่อนคลายมาตรการในการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยอนุญาติให้ชาวต่างชาติบางกลุ่มเดินทางเข้าประเทศได้ โดยนอกจากจะต้องมีวีซ่าในการเข้าประเทศแล้ว ชาวต่างชาติทุกคนจะต้องขอรับ Certificate of Entry (COE) ก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย (รายละเอียดการขอวีซ่าและ COE)

นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้อนุญาตให้ประเทศในกลุ่ม ผ. 30 (ตารางสีเียว) ที่ได้รับสิทธิยกเว้นการตรวจลงตรา อยู่ในประเทศไทยได้นานกว่าเดิมถึง 45 วัน (จากเดิมที่อยู่ได้ 30 วัน) โดยตุรกีเป็นประเทศที่อยู่ใน ผ. 30 ด้วย ตลอดจนกลุ่มประเทศที่มีความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกันก็สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แล้วเช่นกัน อย่างไรก็ดี ยังคงระงับสิทธิ Visa on Arrival (VoA)

Visa_Exemption_Scheme_7_Dec