การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2566

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 มี.ค. 2566

| 1,414 view

ติดตามข่าวสารและประกาศอย่างใกล้ชิด โดยไปที่ https://ankara.thaiembassy.org/th/publicservice-category/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3-2566

 

หรือจากหัวข้อด้านบนเพจ ไปที่ "บริการด้านกงสุล/เลือกตั้ง" และต่อไปที่ "เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566" 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ