เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 2566

ข้อมูล ประกาศ สำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2566

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้

8 พ.ค. 2566

สรุปผลการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำปี 2566 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

8 พ.ค. 2566

การตรวจสอบบัญชีรายชื่อ ส.ส. แบบแบ่งเขต ก่อนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

26 เม.ย. 2566

เตรียมตัวก่อนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรง่าย ๆ

24 เม.ย. 2566

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง

24 เม.ย. 2566

รายชื่อพรรคการเมือง รายชื่อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และบัญชีบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรี

24 เม.ย. 2566

คำแนะนำในการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ทางไปรษณีย์

19 เม.ย. 2566

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. นอกราชอาณาจักร (สำหรับคนไทยในตุรกี จอร์เจีย เติร์กเมนิสถาน นอร์ทมาซิโดเนีย และอาเซอร์ไบจาน)

19 เม.ย. 2566

รายชื่อคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (สำหรับการเลือกตั้งทั้ง 3 แบบ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา)

12 เม.ย. 2566