สรุปผลการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำปี 2566 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

สรุปผลการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำปี 2566 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ค. 2566

| 195 view

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปผลการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ที่นี่

เอกสารประกอบ