ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง Long Term Resident Visa (LTR Visa)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง Long Term Resident Visa (LTR Visa)

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.พ. 2566

| 982 view

การตรวจลงตราประเภท Long Term Resident Visa (LTR Visa) ที่ได้มีการประกาศใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 นั้น วีซ่าดังกล่าวเหมาะสำหรับคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) กำหนด โดยสามารถพำนักอยู่ในไทยได้สูงสุด 10 ปี รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ที่ ankara.thaiembassy.org ที่เมนู Visa & Consular Services

Screen_Shot_2566-02-22_at_15.19.19

Screen_Shot_2566-02-22_at_15.18.25

เอกสารประกอบ