นัดหมายผ่านระบบออนไลน์

นัดหมายผ่านระบบออนไลน์

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 9,405 view
การนัดหมายขอรับบริการด้านกงสุล โปรดดำเนินการผ่านทางระบบออนไลน์ ดังนี้

1. สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการด้านการกงสุล ในวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.30 – 16.00 น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.)
 
2. ให้บริการเฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้า เท่านั้น (สามารถนัดล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 เดือน)
 
3. นัดหมายออนไลน์ที่ https://rteankara.setmore.com/

4. เมื่อการนัดหมายสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการนัดหมายทางอีเมล์ตามตัวอย่างด้านล่าง โปรดพิมพ์เอกสารยืนยันการนัดหมาย หรือ save ไฟล์ หรือถ่ายภาพเอกสารยืนยันฯ ไว้ในมือถือ เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่นัดหมาย
 
สำคัญมาก!
  • โปรดตรวจสอบว่าได้เลือกประเภทบริการตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านเลือกบริการผิดประเภท ท่านจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงบริการได้ และจะต้องทำนัดหมายใหม่

  • หากท่านประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน หรือแจ้งเกิดและทำหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน โปรดทำนัดหมายแยกต่างหากกัน โดยขอให้เลือกวันนัดวันเดียวกัน และเลือกเวลาทำบัตรประชาชนหรือแจ้งเกิด *ก่อน* เวลาทำหนังสือเดินทางประมาณ 15-30 นาที

  • ในการเลือกวันนัดหมาย หากท่านเลือกวันตรงกับวันหยุดราชการ ระบบจะหาวันที่ว่างให้ท่านโดยอัตโนมัติ ดังนั้น โปรดตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนที่จะทำนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ (ตรวจสอบวันหยุดฯ ที่นี่)

  • ท่านสามารถที่จะยกเลิกนัดหมาย หรือปรับนัดหมาย (reschedule) ได้ด้วยตนเอง โดยในอีเมลที่แจ้งยืนยันการนัดหมายจะมีปุ่ม ยกเลิก (cancel) ปรับนัดหมาย (reschedule) และหากยกเลิกหรือปรับนัดหมายสมบูรณ์ ท่านจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมลทุกครั้ง

ตัวอย่างเอกสารยืนยันการนัดหมาย

Screenshot_(62)

หากมีปัญหาในการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่ออีเมล์ [email protected] หรือหมายเลข +90 (0)312 437 4318 ต่อ 137 (สามารถกด 137 ได้เลยในระหว่างรอฟังเสียงอัตโนมัติ) หรือ +90 (0)533 641 56 98