ข่าวสาร COVID-19

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศตุรกี

6 ก.ค. 2564

Phuket Sandbox

6 ก.ค. 2564

การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับคนไทยในตุรกี

11 พ.ค. 2564

ด่วน!!! ศบค. ปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วันตามเดิมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางถึงไทยตั้งแต่ 6 พ.ค. 2564

30 เม.ย. 2564

สารพันคำถาม COVID-19

13 ธ.ค. 2563

ข่าวดี! ไทยผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศกลุ่ม ผ. 30 เดินทางเข้าประเทศได้

11 ธ.ค. 2563

การตรวจ Fit-to-Fly และสถานพยาบาลในตุรกีที่ได้รับการรับรองการตรวจ COVID-19

2 ต.ค. 2563

ข้อมูลโครงการประกันภัยคุ้มครอง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

2 ต.ค. 2563

สารคดีซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization -WHO) เล่าเกี่ยวความสำเร็จของประเทศไทยในการควบคุมโรคโควิด19

24 ก.ย. 2563