ข่าวสาร COVID-19

การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับคนไทยในตุรกี

11 พ.ค. 2564

ด่วน!!! ศบค. ปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วันตามเดิมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางถึงไทยตั้งแต่ 6 พ.ค. 2564

30 เม.ย. 2564

ด่วน!! ขยายเวลาให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีต้องแสดงผลตวจ PCR Test ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

19 เม.ย. 2564

ด่วน!! ทางการตุรกีขยายเวลาให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีต้องแสดงผลตวจ PCR Test ไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

1 มี.ค. 2564

ด่วน!! ทางการตุรกีกำหนดให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีต้องแสดงผลตวจ PCR - Test

26 ธ.ค. 2563

สารพันคำถาม COVID-19

13 ธ.ค. 2563

ข่าวดี! ไทยผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศกลุ่ม ผ. 30 เดินทางเข้าประเทศได้

11 ธ.ค. 2563

การขอหนังสือรับรองฯ สำหรับคนไทยที่รับผิดชอบการกักตัวที่สถานที่ที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ)

2 ต.ค. 2563

การตรวจ Fit-to-Fly และสถานพยาบาลในตุรกีที่ได้รับการรับรองการตรวจ COVID-19

2 ต.ค. 2563