มาตรการการกักตัวของประเทศไทย (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในไทยเริ่มมีความรุนแรงอีกครั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับมาตรการสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนี้
 
1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

2.1 เดินทางถึงประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2564 กักตัว 7 วัน / 10 วัน หรือ 14 วัน ตามที่ได้ระบุใน COE

2.2 เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน (ผู้เดินทางจะต้องดาวน์โหลด COE ฉบับใหม่ซึ่งปรับจำนวนวันกักตัวเป็น 14 วัน ทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th โดยใช้ข้อมูลชุดเดิม สามารถเริ่มดาวน์โหลด COE ฉบับใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 และโปรดติดต่อโรงแรม ASQ เพื่อให้ปรับแพคเกจการกักตัวเป็น 14 วัน)

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ก็จะต้องเข้ากักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน