สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ นครอิสตันบูล
(Royal Thai Consulate-General)
Esentepe Mahallesi, Kore Şehitleri Caddesi,
Mithat Ulu Ünlü Sk No:16/A,
34394 Şişli/İstanbul

โทรศัพท์: +90 (212) 347 32 57 - 58
โทรสาร: +90 (212) 347 44 05
อีเมล: info@thaicons-ist.org.tr