กระทรวงพาณิชย์ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารไทยให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลก

กระทรวงพาณิชย์ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารไทยให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลก

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,916 view

กระทรวงพาณิชย์ สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของอาหารไทยให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลก

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย จากการระบาดโรคโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลกตอนนี้นั้น ทำให้ตลาดโลกมีความต้องการสินค้าอาหารที่ปลอดภัย ได้คุณภาพ และมุ่งตอบโจทย์ข้อกังวลทางด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ในเรื่องนี้  นายจุรินทร์นทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เสนอการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของอาหารไทยให้กับผู้ซื้อและผู้บริโภคทั่วโลก ในรูปแบบหนังสือรับรอง COVID-19 Prevention Best Practice สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกสินค้าอาหาร  ซึ่งเมื่อเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมานายจุรินทร์เป็นประธานสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งล่าสุด (29 ก.ค.) กรมประมงได้ออกหนังสือรับรองดังกล่าวให้แก่โรงงานอาหารทะเลแช่เย็นและแช่แข็ง และโรงงานผลิตอาหารทะเลกระป๋อง ให้กับโรงงานผู้ส่งออกแล้ว กว่า 237 โรงงานแล้ว

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ ยังได้จัดทำ “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ภายใต้แคมเปญ “Thailand Delivers with Safety” ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ประจำประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ และตอกย้ำให้เกิดความเชื่อมั่นว่าสินค้าอาหารไทยมีคุณภาพ และปลอดภัยในทุกๆ ขั้นการผลิตและการจัดส่งถือมือผู้บริโภค

 

 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ