รายชื่อ Alternative State Quarantine

รายชื่อ Alternative State Quarantine

30 มิ.ย. 2563

769 view

ตามข้อกำหนดของ ศบค. ชาวต่างชาติจะต้องเข้ากักกันตัวใน Alternative State Quarantine (ASQ) เป็นระยะเวลา 14 วัน ซึ่ง ASQ เป็นโรงแรมที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลให้เป็นสถานที่กักกันตัว ทั้งนี้ หากคนไทยประสงค์ก็สามารถเข้าพักที่ ASQ ได้เช่นกัน โดยจะต้องติดต่อเพื่อสำรองห้องพักและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

>> สามารถตรวจสอบรายละเอียดของ ASQ ได้ที่นี่