เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ASEAN Day

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน ASEAN Day

24 ก.ย. 2563

39 view
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เอกอัครราชทูตพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต พร้อมด้วยนายชาครีนรทิพย์ เสวิกุล อัครราชทูตที่ปรึกษา และนายธีรวัฒน์ ว่องแก้ว เลขานุการเอก เข้าร่วมงาน ASEAN Day ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการอาเซียนกรุงอังการา (ASEAN ANKARA COMMITTEE - AAC) ภายใต้การเป็นประธานของฟิลิปปินส์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 40 คน ประกอบด้วย นาง Deniz Çakar, Director General for Overseas Promotion and Cultural Affairs ในฐานะแขกเกียรติยศ เอกอัครราชทูตหรือผู้แทนจากประเทศคู่เจรจาอาเซียน (ASEAN Dialogue Partners) อาทิ อินเดีย นิวซีแลนด์ รัสเซีย สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลี ผู้แทนจากภาควิชาการ ผู้แทนประเทศอาเซียนในอังการาทั้ง 8 ประเทศ และสื่อมวลชน

ในงานดังกล่าว มีพิธีชักธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา การร้องเพลงอาเซียนและเพลงชาติตุรกีร่วมกัน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ Raul S. Hernandez ในฐานะประธาน AAC ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและตุรกี และนาง Deniz ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของตุรกีในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างตุรกีกับอาเซียนภายใต้กรอบ Sectoral Dialogue Partnership ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของตุรกีในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชีย (“ASIA ANEW”)

อนึ่ง งานวันครบรอบอาเซียนจะตรงกับวันที่ 8 ส.ค. ของทุกปี แต่ในปีนี้คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้จัดในวันที่ 28 ส.ค. เนื่องจากเหตุผลด้านความพร้อมของผู้เข้าร่วมงานและสถานการณ์โควิด-19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ