เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ต้อนรับผู้บริหารของบริษัท CP Turkey

เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ต้อนรับผู้บริหารของบริษัท CP Turkey

24 ก.ย. 2563

54 view
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายกิตติโภค ทองใบใหญ่ ตำแหน่งผู้จัดการหน่วยงานวิศวกรรมกลาง และนายไชยเชษฐ์ มารักธรรม ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจไก่ไข่ บริษัท CP Turkey ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ในโอกาสที่บุคคลทั้งสองย้ายมาดูแลสาขาของ CP ที่กรุงอังการา

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และผู้บริหารบริษัท CP Turkey ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในตุรกี ภายใต้ความท้าทายของโรคโควิด-19 และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะต่อไป รวมถึงการให้ความช่วยเหลือคนไทยในตุรกีในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ