อย่าหลงเชื่อ!! คำชักชวนว่ามาทำงานที่ตุรกีแล้วจะได้ผลตอบแทนดี

อย่าหลงเชื่อ!! คำชักชวนว่ามาทำงานที่ตุรกีแล้วจะได้ผลตอบแทนดี

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ม.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 5,752 view

นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรค COVID-19 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งกรณีคนไทยถูกหลอกให้มาทำงานและถูกปล่อยลอยแพจากนายจ้าง/นายหน้าอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และขณะนี้ได้รับแจ้งว่าเริ่มมีกลุ่มคนโฆษณาชวนเชื่อให้คนไทยเดินทางมาทำงานในตุรกี โดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดี และจะจัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในตุรกีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อคำชักชวนของผู้ที่แอบอ้างดังกล่าว เพราะคนกลุ่มนี้จะหาประโยชน์จากการพาท่านมาทำงานในตุรกี โดยที่ท่านไม่สามารถทำงานได้จริง และต้องแบกรับความเสี่ยงต่าง ๆ ด้วยตนเอง และขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ดังนี้  

  1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในตุรกีอยู่ในภาวะที่น่าห่วงกังวล และรัฐบาลได้ประกาศว่าขณะนี้เป็นการระบาดระลอกที่สอง (second wave) มีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมดประมาณ 2.1 ล้านคน และมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในระยะ 24 ชม. จำนวน 18,000 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2563) ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้ยกระดับมาตรการการควบคุมโรค ไม่ว่าจะเป็น การห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร ประกาศเคอร์ฟิวในช่วงสุดสัปดาห์ (ตลอดจนช่วงเทศกาลที่มีการหยุดยาว) ตลอดจนจำกัดการเดินทางไปยังสถานที่ที่จะมีคนรวมตัวกัน ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ รวมถึงร้านสปาที่ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ดังนั้น หากท่านเดินทางมายังตุรกีในช่วงเวลานี้ ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่มีงานทำ

  2. ความเสี่ยงอีกประการหนึ่ง คือ หากท่านติดเชื้อ COVID-19 ก็อาจไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม เพราะขณะนี้โรงพยาบาลของตุรกีแน่นขนัดไปด้วยผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการรุนแรงและผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ซึ่งหากท่านติดเชื้อ COVID-19 แต่ไม่ได้แสดงอาการและไม่มีประกัน โรงพยาบาลจะไม่รับตัวท่านไว้รักษา

  3. การเดินทางกลับประเทศไทยในขณะนี้ มีค่าใช้จ่ายสูงและมีขั้นตอนมาก หากท่านประสงค์จะกลับโดยทันที ท่านก็จะต้องจองโรงแรมเพื่อกักตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง (ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป ต่อคน) หรือหากท่านจะรอเพื่อที่จะกลับกับเที่ยวบินที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอโควตาให้ ก็มีความเสี่ยงว่าท่านจะ overstay และอาจถูกตำรวจจับ พร้อมทั้งต้องเสียค่าปรับก่อนที่จะเดินทางออกจากตุรกี

  4. วิธีการหนึ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้จะพาท่านมาทำงาน คือ ในเริ่มแรกจะให้ท่านเข้ามาในตุรกีด้วยฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว 30 วัน จากนั้น จะขอใบอนุญาตอยู่อาศัยในตุรกีให้กับท่าน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว แม้มีใบอนุญาตอยู่อาศัยในตุรกีก็ไม่ได้หมายความว่าท่านจะสามารถทำงานได้ และยังมีความเสี่ยงที่จะถูกตำรวจจับในข้อหาอยู่อาศัยในตุรกีโดยผิดวัตถุประสงค์ ท่านอาจถูกจำคุกและจะถูกสั่งให้เดินทางออกนอกตุรกีภายใน 30 วัน และอาจถูกขึ้นบัญชีดำ (แบล็กลิสต์) ไม่ให้เข้าตุรกีอีก

โดยสรุป หากท่านเดินทางเข้ามาในตุรกีเพราะเชื่อตามคำโฆษณาว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดี ท่านอาจต้องพบกับความผิดหวัง เพราะแหล่งธุรกิจต่าง ๆ ยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ นอกจากนี้ ในปัจจุบัน มีคนไทยในตุรกีจำนวนมากที่ตกงาน เพราะการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และต่างก็พยายามหาทางที่จะกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ดังนั้น ขอให้ท่านอย่าหลงเชื่อคำชักชวนให้มาทำงานในตุรกี เพราะท่านอาจถูกปล่อยลอยแพจากคนที่บอกว่าจะพาท่านมาทำงาน มีความเสี่ยงที่จะต้องโทษในตุรกีเนื่องจากมาทำงานในตุรกีอย่างผิดกฎหมาย และอาจทำให้ท่านต้องเสียทุนทรัพย์มากในการเดินทางกลับประเทศไทย และอาจมีหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิด

ด้วยความปรารถนาดีจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา