สารคดีซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization -WHO) เล่าเกี่ยวความสำเร็จของประเทศไทยในการควบคุมโรคโควิด19

สารคดีซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization -WHO) เล่าเกี่ยวความสำเร็จของประเทศไทยในการควบคุมโรคโควิด19

24 ก.ย. 2563

895 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการาขอประชาสัมพันธ์สารคดีซึ่งจัดทำโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization -WHO) เล่าเกี่ยวความสำเร็จของประเทศไทยในการควบคุมโรคโควิด19 เพื่อเผยแพร่ทั่วโลก โดยสารคดีแสดงความชื่นชมระบบสาธารณสุขของไทยที่มีพื้นฐานเข้มแข็ง ใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ช่วยเฝ้าระวังในชุมชน นักระบาดวิทยามีความชำนาญ ห้องแล็บมีศักยภาพ เข้มค้นหา แยกกัก รักษาผู้ป่วย และติดตามผู้สัมผัส

The Royal Thai Embassy in Ankara wishes to disseminate the video “Sharing COVID-19 experiences: The story of Thailand’s response to community transmission of COVID-19,” produced by the World Health Organization (WHO), telling about Thailand’s response and actions behind the scenes. In response to community transmission of COVID-19, Thailand introduced a whole of society response, implementing a range of measures to contain the virus, including extensive testing, contact tracing, clear and consistent communications to the public, and nationwide mobilization of health workers. More information: www.who.int/COVID-19
ข้อมูล/sources: กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health of Thailand), WHO and WHO Thailand