สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเดินทางกลับไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเดินทางกลับไทย

24 ก.ย. 2563

207 view
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร 67 คน ประกอบด้วย คนไทยจากตุรกี 44 คน จากอาเซอร์ไบจาน 4 คน เบลารุซ 2 คน และชาวต่างชาติที่ประกอบด้วยนักการทูตและนักธุรกิจที่ได้รับอนุญาตฯ 17 คน ให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินของสายการบิน Qatar Airlines จากท่าอากาศยานนครอิสตันบูล ไปยังท่าอากาศยานกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อต่อเที่ยวบินพิเศษของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา สายการบิน Qatar Airlines เที่ยวบินที่ QR836 ซึ่งจะออกเดินทางจากกรุงโดฮา ในวันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 03.10 น. และมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่เดียวกัน เวลา 14.10 น.

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ขอขอบพระคุณกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา กรมการกงสุล และกรมยุโรป และสำนักคลังที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ