สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเดินทางกลับไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเดินทางกลับไทย

24 ก.ย. 2563

64 view
เมื่อวันที่ 18 สค 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร 32 คน ประกอบด้วย คนไทยจากตุรกี 22 คน จากอาเซอร์ไบจาน 3 คน และชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าไทย 7 คน ให้เดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินของสายการบิน Qatar Airlines จากท่าอากาศยานนครอิสตันบูล ไปยังท่าอากาศยานกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อต่อเที่ยวบินพิเศษของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา สายการบิน Qatar Airlines เที่ยวบินที่ QR836 ซึ่งจะออกเดินทางจากกรุงโดฮา ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 02.55 น. และมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่เดียวกัน เวลา 14.10 น.

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา และกรมการกงสุล ที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ซึ่งทำให้สามารถส่งกลับคนไทยกลับประเทศได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ