สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563

15 ต.ค. 2563

45 view
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นประธานในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนบริษัทซีพีประจำกรุงอังการา เข้าร่วมพิธี รวมประมาณ 20 คน ทั้งนี้ พิธีฯ จัดขึ้นโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดการเว้นระยะห่างทางสังคม การจำกัดจำนวนคน ฯลฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมน้อมรำลึกประกอบด้วยพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ฯ (3 ลา) และพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยผู้เข้าร่วมพิธีถือเทียนและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที และดนตรีบรรเลงเพลง "พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์" เป็นอันเสร็จพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ