สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดการให้บริการด้านกงสุลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดการให้บริการด้านกงสุลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2566

| 1,234 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จะปิดการให้บริการด้านกงสุลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
 
เนื่องจากบุคลากรสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางตอนใต้และตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกี จึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการกงสุลเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2566
 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง
 
ทั้งนี้ กรณีต้องการความช่วยเหลือจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ +90 533 641 5698 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้อีกด้วย