ว่าที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำตุรกี เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

ว่าที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำตุรกี เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

3 ธ.ค. 2563

997 view

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นาย Lee Won-ik ว่าที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำตุรกี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เพื่อทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกับตุรกี รวมถึงความท้าทายอันเกิดจากโรคโควิด-19 และหารือประเด็นอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน