ว่าที่เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำตุรกี ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เพื่อทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ว่าที่เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำตุรกี ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เพื่อทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

24 ก.ย. 2563

70 view
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563 นาย Sazali Bin Mustafa Kamal ว่าที่เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำตุรกี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เพื่อทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่าย ได้หารือในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกับตุรกี ความท้าทายอันเกิดจากโรคโควิด-19 การให้ความช่วยเหลือคนชาติในการเดินทางกลับประเทศ และมาตรการของทั้งสองประเทศและของตุรกีในการจัดการกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับตุรกีในกรอบอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ