ว่าที่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำตุรกี เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

ว่าที่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำตุรกี เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา

2 ต.ค. 2563

68 view
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นาย Meas Kim Heng ว่าที่เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำตุรกี ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เพื่อทำความรู้จักในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศกับตุรกี รวมถึงความท้าทายอันเกิดจากโรคโควิด-19 และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับตุรกีในกรอบทวิภาคีและในกรอบอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ