รายชื่อเอกอัครราชทูตจากอดีตถึงปัจจุบัน

รายชื่อเอกอัครราชทูตจากอดีตถึงปัจจุบัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 740 view

เอกสารประกอบ

List_of_Thai_Ambassadors_Ankara.pdf