รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2567

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ย. 2566

| 1,815 view

การรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา
ภาคฤดูร้อน (เมษายน-มิถุนายน หรือ มิถุนายน-สิงหาคม 2567)

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • 3 ตำแหน่ง (ประจำฝ่ายการเมือง ฝ่ายเศรษฐกิจ ฝ่ายกงสุล และฝ่ายสารนิเทศและวิชาการ)
  (อาจมีการเวียนฝึกงานในแต่ละฝ่ายตามความเหมาะสม)

คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 18-30 ปี
 • อยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย (ไม่จำกัดประเทศที่ศึกษาอยู่ ไม่จำกัดระดับปริญญาที่กำลังศึกษาอยู่ และไม่จำกัดสาขาวิชาที่กำลังศึกษา)
 • มีความสนใจในเรื่องการต่างประเทศ ภาษาและวัฒนธรรม
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมาย มีจิตใจบริการ มีความพร้อมต่อสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

ขั้นตอนการรับสมัคร

 • ประกาศรับสมัคร และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ พฤศจิกายน 2566 – 19 มกราคม 2567
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์           ภายในเดือนมกราคม 2567
 • สัมภาษณ์และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก           ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบด้านล่าง

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มการสมัครขอฝึกงาน_2567.doc
แบบฟอร์มการสมัครขอฝึกงาน_2567.pdf