มาตรการการเดินทางเข้าประเทศตุรกี

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศตุรกี

6 ก.ค. 2564

9,157 view

กระทรวงสาธารณสุขตุรกีกำหนดให้ชาวตุรกีและชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศตุรกี และจะต้องแสดงเอกสารที่ยืนยันว่าได้ลงทะเบียนแล้วที่เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://register.health.gov.tr/

288259