ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเสมียนและพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการสัมภาษณ์ตำแหน่งเสมียนและพนักงานขับรถยนต์

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2566

| 380 view
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ที่ 4/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งเสมียน
และประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ที่ 5/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถ
 
The Announcement of the Royal Thai Embassy in Ankara No. 4/2566 Re: Shortlist of Qualified Candidates for Clerk Position and The Announcement of the Royal Thai Embassy in Ankara No. 5/2566 Re: Shortlist of Qualified Candidates for Driver Position

เอกสารประกอบ

Announcement_4-66.pdf
Announcement_5-66.pdf