ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการตัดสินใจก่อนการเดินทางมายังตุรกี

ข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการตัดสินใจก่อนการเดินทางมายังตุรกี

24 ก.ย. 2563

448 view
ตามที่ในระยะนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับการเดินทางมาท่องเที่ยวตุรกีเป็นจำนวนมาก เนื่องจากบางท่านเห็นว่าสายการบินได้มีการเปิดขายบัตรโดยสารแล้ว และมีเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศไทย

อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของท่าน ก่อนที่จะตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวในตุรกีในเวลานี้ ดังนี้

1. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) มีคำสั่งระงับเที่ยวบินขาเข้าประเทศไทยทั้งหมดอย่างไม่มีกำหนด นั่นหมายความว่า เมื่อท่านเดินทางออกจากประเทศไทยแล้ว ท่านจะไม่สามารถหาเที่ยวบินพาณิชย์ปกติที่จะกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ แม้ว่าขณะนี้สายการบินจะเปิดขายบัตรโดยสารเที่ยวบินแล้ว และยืนยันว่าจะมีการบิน แต่เมื่อใกล้เวลาบินจริง สายการบินอาจยกเลิก/เลื่อนการเดินทางออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้ทุกเมื่อ และการขอคืนเงินก็มักใช้เวลานานและมีกระบวนการยุ่งยาก

2. การเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเวลานี้ ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศต่าง ๆ เท่านั้น ซึ่งมีที่นั่งจำกัด เพราะส่วนกลางกำหนดโควตาการเดินทางกลับเข้าประเทศไทยในแต่ละวัน และจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อเข้าคิวกลับ โดยในบางประเทศมีคิวยาวเป็นร้อยคิว และในบางประเทศอาจมีคิวยาวถึงพันคิว
ในกรณีเที่ยวบินพิเศษจากตุรกี สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษไปแล้ว 3 ครั้ง และไม่มีแผนที่จะจัดเที่ยวบินพิเศษอีก เนื่องจากจำนวนคนไทยที่ไม่ได้ประสงค์เดินทางก่อนหน้านี้ แต่มีความต้องการที่จะเดินทางกลับไทยในภายหลังนั้น มีจำนวนเหลือน้อยจนไม่เพียงพอที่จะเช่าเหมาเครืองบินเพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษได้อีก/หรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบินอาจมีราคามากกว่า 1000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน

3. หากท่านไม่สามารถหาเที่ยวบินกลับประเทศไทยได้ทัน ก็เสี่ยงที่จะประสบปัญหา overstay และอาจถูกตำรวจจับอีกทั้งต้องเสียค่าปรับด้วย
โดยสรุป แม้ท่านจะสามารถหาเที่ยวบินที่บินออกจากประเทศไทยได้ แต่จะไม่สามารถหาเที่ยวบินที่จะบินกลับเข้าประเทศไทยได้ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็น การ overstay และการต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในต่างแดน ได้แก่ ค่าที่พัก ค่าอาหาร เพื่อรอจนกว่าจะมีเที่ยวบินพาท่านกลับบ้าน ซึ่งก็ไม่อาจบอกได้ว่าต้องรออีกนานเท่าใด และค่าใช้จ่ายข้างต้นอาจพอกพูนจนมีปริมาณสูงมาก

ขณะนี้ มีคนไทยจำนวนนับพันคนที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศ ต้องประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต บางคนตกงานก็ทำให้ยิ่งลำบากมากขึ้นไปอีก และคนไทยที่ติดค้างในต่างประเทศเฝ้ารอวันที่จะได้กลับบ้าน ดังนั้น หากไม่ได้มีความจำเป็นฉุกเฉินเร่งด่วน จึงขอแนะนำให้ท่านชะลอการเดินทางมาตุรกีหรือเดินทางออกนอกประเทศ ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย

นอกจากนี้ สำหรับท่านที่หวังจะเดินทางเพื่อมาหางานทำในตุรกี เพราะคำชักชวนของผู้อื่นว่า มีโอกาสได้งานทำที่มีผลตอบแทนสูง ในความเป็นจริงอาจจะไม่เช่นนั้น เพราะปัจจุบันแหล่งธุรกิจ/แหล่งท่องเที่ยวของตุรกียังอยู่ในสภาวะซบเชา และส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการ โดยมีคนไทยในตุรกีจำนวนมากที่ตกงานเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และต้องการหาทางกลับบ้าน

ดังนั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำชักชวนเหล่านี้ เพราะท่านอาจจะผิดหวังและถูกลอยแพในตุรกีจากนายจ้าง/นายหน้าที่บอกว่าจะพาท่านมาทำงาน

ในปัจจุบัน รัฐบาล เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข สถานเอกอัครราชทูตไทย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทุ่มเทสรรพกำลังและงบประมาณในการนำคนไทยที่ติดค้างในต่างประเทศกลับไทย ไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองตั้งแต่ต้นทางในต่างประเทศ และการคัดกรอง/ตรวจโรค เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้ท่านที่อยู่ภายในประเทศมีความปลอดภัย ดังนั้น การที่ท่านอยู่ภายในประเทศ และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคต่าง ๆ ก็จะเท่ากับว่าท่านได้ช่วยเหลือประเทศชาติเพื่อให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ด้วย

ด้วยเหตุนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้ท่านพิจารณาชะลอการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้จริง และขอให้ติดตามประกาศของ กพท. ตลอดจนข้อมูลข่าวสารจาก Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างใกล้ชิดต่อไป

ด้วยความปรารถนาดีจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา