การให้บริการงานกงสุล

การให้บริการงานกงสุล

12 มี.ค. 2564

566 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ปรับปรุงระบบการรับนัดหมายในการขอรับบริการด้านกงสุล โดยจะรับนัดหมายผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

1. สามารถนัดหมายเพื่อขอรับบริการด้านกงสุลทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://rteankara.setmore.com/ (สามารถนัดล่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 เดือน) โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการในวันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

สำคัญมาก!
  • โปรดตรวจสอบว่าได้เลือกประเภทบริการตรงกับความต้องการของท่าน หากท่านเลือกบริการผิดประเภท ท่านจะไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงบริการได้ และจะต้องทำนัดหมายใหม่

  • หากท่านประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน หรือแจ้งเกิดและทำหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน โปรดทำนัดหมายแยกต่างหากกัน โดยขอให้เลือกวันนัดวันเดียวกัน และเลือกเวลาทำบัตรประชาชนหรือแจ้งเกิด *ก่อน* เวลาทำหนังสือเดินทางประมาณ 15-30 นาที

  • ในการเลือกวันนัดหมาย หากท่านเลือกวันตรงกับวันหยุดราชการ ระบบจะหาวันที่ว่างให้ท่านโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบวันหยุดราชการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ก่อนที่จะทำนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ (ตรวจสอบวันหยุดฯ ที่นี่)

  • ท่านสามารถที่จะยกเลิกนัดหมาย หรือปรับนัดหมาย (reschedule) ได้ด้วยตนเอง โดยในอีเมลที่แจ้งยืนยันการนัดหมายจะมีปุ่ม ยกเลิก (cancel) ปรับนัดหมาย (reschedule) และหากยกเลิกหรือปรับนัดหมายสมบูรณ์ ท่านจะได้รับแจ้งผ่านทางอีเมลทุกครั้ง
2. หากการนัดหมายสมบูรณ์ ท่านจะได้รับเอกสารยืนยันการนัดหมายทางอีเมล (ตามตัวอย่างด้านล่างนี้) โปรดพิมพ์เอกสารยืนยันการนัดหมาย หรือ save ไฟล์ หรือ ถ่ายภาพเอกสารยืนยันฯ ไว้ในมือถือ เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันและเวลาที่นัดหมายไว้

3. หากมีปัญหาในการนัดหมายออนไลน์ กรุณาติดต่ออีเมล thaiconsulturkey@gmail.com หรือหมายเลข +90 (0)312 437 4318 ต่อ 137 (สามารถกด 137 ได้เลยในระหว่างรอฟังเสียงอัตโนมัติ) หรือ +90 (0)533 641 56 98 (ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 15.00-16.00 น.)
 
ตัวอย่างเอกสารยืนยันการนัดหมาย

Screenshot_(62)