การตรวจ Fit-to-Fly และสถานพยาบาลในตุรกีที่ได้รับการรับรองการตรวจ COVID-19

การตรวจ Fit-to-Fly และสถานพยาบาลในตุรกีที่ได้รับการรับรองการตรวจ COVID-19

2 ต.ค. 2563

1,146 view
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเน้นย้ำว่าจนกระทั่งขณะนี้ (25 ม.ค. 2564) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้ผู้โดยสารชาวไทยจะต้องมีใบรับรองแพทย์แบบ Fit-to-Fly ซึ่งออกไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง (ผลตรวจ COVID-19 ไม่สามารถใช้ทดแทนใบรับรองแพทย์แบบ Fit-to-Fly ได้) และหากท่านไม่มีใบรับรองแพทย์แบบ Fit-to-Fly ไปแสดง ก็จะถูกสายการบินปฏิเสธไม่ให้เช็คอิน/ขึ้นเครื่องที่สนามบิน

ท่านมีทางเลือกในการตรวจร่างกายเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์แบบ fit-to-fly ดังนี้

1. ขอรับใบรับรองแพทย์แบบ fit-to-fly จากสถานพยาบาลแห่งใดก็ได้ที่ท่านสะดวก ในกรณีที่สถานพยาบาลไม่มีแบบฟอร์ม Fit-to-fly ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาตรฐาน Fit-to-Fly ของสถาบันบำราศนราดูร เพื่อนำไปให้แพทย์เขียนผลวินิจฉัยการตรวจร่างกายพร้อมทั้งลงนามและประทับตราแพทย์/โรงพยาบาล ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม fit-to-fly ของสถาบันบำราศนราดูร ที่นี่

2. Istanbul Airport TRG International Health Services ซึ่งมีความร่วมมือกับ Ozel Hospitalist Hastanesi เพื่อให้ตรวจร่างกายให้กับผู้โดยสารชาวไทย โดยขอให้นัดหมายได้ที่ Mr. Goksel Elmaci (ภาษาอังกฤษ/ภาษาตุรกี) หมายเลข 0532 062 98 83 หรือ 0505 015 87 48 ล่วงหน้าอย่างน้อย 1-2 วัน ทั้งนี้ โรงพยาบาลกำหนดให้ตรวจ PCR ก่อน หากผลตรวจเป็นลบ (negative) ก็จะออกใบรับรองแพทย์แบบ fit-to-fly ให้ ค่าบริการตรวจ (PCR และ fit-to-fly) อยู่ที่ 400 ตุรีกีลีรา

ที่ตั้งของโรงพยาบาลและการเดินทางสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.hospitalist.com.tr/ (โปรดเลือกหัวข้อ contact)


3. Ozel Safak Poliklinigi Medical Center อยู่ในสนามบินอิสตันบูล (สนามบินใหม่) ตั้งอยู่ที่ Row R ชั้นผู้โดยสารขาออก ข้างโรงแรม Yotel โดยคลินิกแนะนำให้เดินทางไปตรวจร่างกายและเผื่อเวลาสำหรับผลตรวจร่างกายประมาณ 2-3 ชั่วโมง เพราะในบางช่วงอาจมีผู้มาขอรับบริการจำนวนมาก อัตราค่าบริการคนละ 400 ตุรกีลีราโดยประมาณ โดยขอให้แจ้งว่าเป็นผู้โดยสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ
 

ในกรณีชาวต่างชาติที่ประสงค์จะตรวจ COVID-19 สามารถตรวจสอบรายชื่อคลินิกและสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขตุรกีในการตรวจ COVID-19 ตามลิ้งค์ที่ปรากฏด้านล่างนี้

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/yetkilendirilmis-covi-d-19-tani-laboratuvarlari.html


ทางเลือกเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์แบบ_fit-to-fly_(1)