ด่วน!!! ศบค. ปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วันตามเดิมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางถึงไทยตั้งแต่ 6 พ.ค. 2564

ด่วน!!! ศบค. ปรับระยะเวลากักตัวเป็น 14 วันตามเดิมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางถึงไทยตั้งแต่ 6 พ.ค. 2564

30 เม.ย. 2564

1,122 view
โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในไทยเริ่มมีความรุนแรงอีกครั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ปรับมาตรการสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ดังนี้ 
 
1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. ผู้ที่ได้รับอนุมัติ COE ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 แบ่งเป็น 2 กรณีคือ

2.1 เดินทางถึงประเทศไทยระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2564 กักตัว 7 วัน / 10 วัน หรือ 14 วัน ตามที่ได้ระบุใน COE

2.2 เดินทางถึงประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป กักตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน (ผู้เดินทางจะต้องดาวน์โหลด COE ฉบับใหม่ซึ่งปรับจำนวนวันกักตัวเป็น 14 วัน ทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th โดยใช้ข้อมูลชุดเดิม สามารถเริ่มดาวน์โหลด COE ฉบับใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2564 และโปรดติดต่อโรงแรม ASQ เพื่อให้ปรับแพคเกจการกักตัวเป็น 14 วัน)