ด่วน!! ทางการตุรกีขยายเวลาให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีต้องแสดงผลตวจ PCR Test ไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ด่วน!! ทางการตุรกีขยายเวลาให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีต้องแสดงผลตวจ PCR Test ไปจนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

1 มี.ค. 2564

397 view
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขตุรกีได้ประกาศมาตรการสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีทีมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปจะต้องแสดงผลตรวจ PCR Test ที่ระบุว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 (ผลระบุว่า negative) ที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางมายังตุรกี หากผู้โดยสารไม่มีผล PCR Test ไปแสดง ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เช็คอิน โดยในเบื้องต้น มาตรการดังกล่าวมีผลถึงวันที่ 1 มีนาคม 2564 นั้น

ขณะนี้ ทางการตุรกีได้ประกาศขยายเวลาสำหรับมาตรการข้างต้น โดยจะมีผลถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
 
อ้างอิงจาก  Embassy of the Republic of Turkey in Bangkok

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ