ด่วน!! ขยายเวลาให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีต้องแสดงผลตวจ PCR Test ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ด่วน!! ขยายเวลาให้ผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีต้องแสดงผลตวจ PCR Test ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

19 เม.ย. 2564

149 view
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขตุรกีได้ประกาศมาตรการสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในตุรกีทีมีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปจะต้องแสดงผลตรวจ PCR Test ที่ระบุว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 (ผลระบุว่า negative) ที่ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางมายังตุรกี หากผู้โดยสารไม่มีผล PCR Test ไปแสดง ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้เช็คอิน โดยมาตรการดังกล่าวมีผลถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 นั้น

ขณะนี้ ทางการตุรกีได้ประกาศขยายเวลาสำหรับมาตรการข้างต้น โดยจะมีผลถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อ้างอิงจาก  Embassy of the Republic of Turkey in Bangkok
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ