ข่าวดี! ไทยผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศกลุ่ม ผ. 30 เดินทางเข้าประเทศได้

ข่าวดี! ไทยผ่อนคลายมาตรการให้ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศกลุ่ม ผ. 30 เดินทางเข้าประเทศได้

11 ธ.ค. 2563

1,901 view

ตามที่รัฐบาลไทยได้ประกาศระงับสิทธิของผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศกลุ่ม ผ. 30 ซึ่งสามารถอยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา 30 วัน เป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จากต่างประเทศ นั้น 

เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยว รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว โดยขณะนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางของประเทศกลุ่ม ผ. 30 จำนวน 56 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แล้ว (ตุรกีเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่ม ผ. 30)

THA_Visa_Excemption_Scheme_as_of_May_2019

หมายเหตุ สิทธิ Visa on Arrival (VoA) ยังคงระงับอยู่

อย่างไรก็ดี ชาวต่างชาติกลุ่มนี้จะต้องขอรับหนังสือรับรองในการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry - COE) จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้

 

>> การขอรับ COE ของชาวต่างชาติ ดูที่นี่


ภาพปกโดย ithaka.travel