การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองในการกักตัวที่สถานที่ที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ)

การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองในการกักตัวที่สถานที่ที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ)

2 ต.ค. 2563

1,323 view

การเดินทางกลับประเทศไทยสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองในการกักตัวที่สถานที่ที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ)

**********************************************************************
ตามที่ ล่าสุด สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้อนุมัติให้บางสายการบินสามารถเข้าประเทศไทยได้แบบกึ่งพาณิชย์ เพื่อนำผู้โดยสารชาวต่างชาติ 10 กลุ่มที่ได้รับอนุญาตและมีเอกสารครบถ้วนเดินทางกลับประเทศไทย (ดูรายละเอียดประเภทของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยได้ที่ https://www.caat.or.th/th/archives/51887)
ซึ่งคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยและพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองในการกักตัวที่สถานที่ที่กักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ) ก็สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ดังกล่าวได้เช่นกัน นั้น

ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สายการบิน Qatar Airways ได้รับอนุญาตให้ทำการบินเข้าประเทศไทยในเส้นทาง กรุงโดฮา – กรุงเทพฯ ทุกวัน ด้วยเที่ยวบินที่ QR830 และ QR836 ในการนี้ หากท่านประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย และพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ASQ ด้วยตนเอง (เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรอโควตากลับประเทศไทย) ท่านสามารถสำรองบัตรโดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอชี้แจงแนวทางในการกลับประเทศไทยและขอหนังสือรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตฯ (Certificate of Entry – COE) ดังนี้

1. กำหนดวันเดินทางและสำรองบัตรโดยสารโดยตรงกับ Qatar Airways

2. สำรองที่พัก ASQ โดยตรงกับโรงแรมที่ได้รับการรับรอง โดยรายชื่อโรงแรมที่ได้รับการรับรองสามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.hsscovid.com/ (โปรดดูภายใต้หัวข้อ โรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน Alternative State Quarantine – ASQ)

3. ส่งเอกสารยืนยันการสำรองบัตรโดยสารและเอกสารยืนยันการสำรอง ASQ ให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล rteankaraforcovid19@gmail.com ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์) ก่อนการเดินทาง โดยโปรดระบุหัวข้ออีเมลว่า “ขอรับ COE สำหรับคนไทยที่ประสงค์จะพักใน ASQ (ชื่อ-นามสกุลของท่าน)”

4. เมื่อส่งเอกสารตามขั้นตอน 1 – 3 แล้ว ท่านจะได้รับ link การลงทะเบียนเพื่อกลับประเทศไทยตามอีเมลที่ส่งเอกสารมา

5. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออก COE ให้ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ท่านลงทะเบียน และส่งไปทางอีเมลที่ท่านได้ส่งเอกสารมา

6. ดำเนินการตรวจสุขภาพเพื่อขอรับใบรับรองแพทย์แบบ fit-to-fly หรือใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่ติดเชื้อ COVID-19 จากสถานพยาบาลที่ท่านสะดวก แห่งใดก็ได้ โดยจะต้องออกให้ไม่เกิน 72 ชม.
ก่อนการเดินทาง เพื่อแสดงต่อสายการบินก่อนการ check-in

>>> สำคัญมาก!!! สถานเอกอัครราชทูตฯ รับเอกสารทางอีเมล rteankaraforcovid19@gmail.com เท่านั้น ไม่รับเอกสารทาง inbox ของ Facebook

สำหรับท่านที่ประสงค์จะรอโควตาในการเดินทางกลับประเทศไทยโปรดลงทะเบียนตาม link ด้านล่างนี้ เพื่อให้ชื่อของท่านเข้าไปอยู่ในระบบบัญชีรายชื่อของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อทำการจัดสรรโควตาในการกลับประเทศไทยต่อไป โดยหากถึงคิวของท่าน เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลแจ้งยืนยันการเดินทางล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 2 – 3 สัปดาห์ ท่านที่เคยลงทะเบียนภายในวันที่ 14 กันยายน 2563 มาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ

https://forms.gle/DdvmDSJsNWfVNKty7

อนึ่ง ขอเรียนว่าการลงทะเบียนตาม link ข้างต้น เพื่อเข้าชื่อในระบบบัญชีรายชื่อของสถานเอกอัครราชทูตฯ สงวนสิทธิสำหรับคนไทยที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และตกค้างในตุรกีและประเทศในความรับผิดชอบของสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น การพิจารณาในการจัดสรรโควตาขึ้นอยู่กับความจำเป็น/เร่งด่วนที่จะต้องกลับประเทศไทย ควบคู่กับระยะเวลาที่ท่านตกค้างอยู่ในต่างประเทศเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับการลงทะเบียนของสำหรับท่านที่ยังอยู่ในประเทศไทยแต่ประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศและ/หรือเดินทางมาท่องเที่ยวด้วยฟรีวีซ่าในระยะเวลา 30 วัน (ในกรณีนี้ ท่านจะต้องจอง ASQ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

สำคัญมาก >>> ข้อพึงระวังสำหรับท่านที่จะเดินทางมาด้วยฟรีวีซ่า 30 วัน หากท่านไม่สามารถหาเที่ยวบินกลับไทยได้ก่อนที่วีซ่าของท่านจะครบกำหนด ท่านจะพบกับปัญหา overstay ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกตำรวจสายตรวจจับกุม และต้องเสียค่าปรับ