การลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย [English below - Registration for Repatriation flight to Thailand]

การลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย [English below - Registration for Repatriation flight to Thailand]

24 ก.ย. 2563

475 view
การลงทะเบียนเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
[English below - Registration for Repatriation flight to Thailand]

****************

โดยที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ยังไม่อนุญาตให้สายการบินพาณิชย์ปกติทำการบินเข้าประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษครั้งสุดท้ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2563 ดังนั้น การเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงเวลานี้ ต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษที่จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศอื่น ๆ เท่านั้น

โดยผู้ที่ประสงค์จะกลับประเทศไทยยังจำเป็นต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อขอรับการจัดสรรที่นั่งบนเที่ยวบินและขอรับโควตาเพื่อกลับเข้าประเทศจากส่วนกลาง
คนไทยที่อยู่ในตุรกี จอร์เจีย อาเซอร์ไบจาน นอร์ทมาซิโดเนีย และเติร์กเมนิสถาน สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับประเทศไทยได้ เพื่อเป็นข้อมูลให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดทำบัญชีรายชื่อ ประสานงานและพิจารณาจัดหาเที่ยวบินที่เหมาะสมให้กับทุกท่าน และโดยที่เป็นเที่ยวบินพิเศษ ดังนั้น จึงยังไม่มีกำหนดการบินหรือสายการบินที่แน่ชัด แต่จะพิจารณาจากจำนวนคนและความต้องการในการกลับประเทศเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ โดยที่โควตาที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละเที่ยวบินมีจำนวนจำกัด ดังนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทยอยจัดให้ท่านเดินทางกลับประเทศไทยตามจำนวนโควตาที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละครั้ง โดยจะพิจารณาจากหลักการ first come first served ควบคู่กับเหตุผล/ความเร่งด่วนที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย และหากมีเที่ยวบินที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านไปตามอีเมลหรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ ล่วงหน้าเป็นเวลาประมาณ 2 – 3 สัปดาห์

ท่านที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย โปรดลงทะเบียนตาม link ด้านล่างนี้
(ท่านที่เคยลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้ ขอให้ลงทะเบียนอีกครั้ง)

ในกรณีของชาวต่างชาติ หากเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นให้เข้าประเทศได้ ก็สามารถเดินทางไปพร้อมกับเที่ยวบินพิเศษได้เช่นกัน หากที่ยวบินพิเศษมีที่นั่งเพียงพอ อย่างไรก็ดี ในกรณีของชาวต่างชาติจะมีรายละเอียดด้านเอกสารและต้องมีการซักประวัติเพิ่มเติม ดังนั้น ขอให้ส่งอีเมลไปที่ thaiconsulturkey@gmail.com เพื่อขอรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ต่อไป

********************

Registration for Repatriation flight to Thailand

As per the order of the Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT), some certain groups of foreigners are allowed to enter Thailand and you may wish to register with the Embassy for any possible repatriation flight. However, there are new guidelines imposed for foreigners entering Thailand, in particular, all foreigners are required to obtain a Certificate of Entry (COE) before visiting Thailand. In this circumstance, should you wish to enter Thailand, kindly send an email to thaiconsulturkey@gmail.com for more information. Please also be informed that tourists are not allowed to visit Thailand at this moment.