การระงับการให้บริการด้านกงสุล

การระงับการให้บริการด้านกงสุล

28 เม.ย. 2564

38 view

ตามที่รัฐบาลตุรกีได้ประกาศห้ามประชาชนออกจากที่พักอาศัยและห้ามการเดินทางระหว่างเมือง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 19.00 น. ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 05.00 น. ซึ่งจะกระทบต่อการให้บริการด้านกงสุล (หนังสือเดินทาง งานทะเบียนราษฎร์ งานนิติกรณ์ การตรวจลงตรา) นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลตุรกี สถานเอกอัครราชทูตฯ จะระงับการให้บริการด้านกงสุล ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

2. สำหรับผู้ที่ได้ทำนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ไว้แล้ว โดยนัดหมายอยู่ระหว่างวันที่30 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2564 ขอให้ท่านปรับนัดหมายด้วยตนเอง โดยดำเนินการ ดังนี้

     2.1 ในอีเมลแจ้งยืนยันนัดหมาย จะมีหัวข้อปรับนัดหมาย (reschedule) ปรากฎอยู่ที่บริเวณมุมล่างขวาของอีเมล ขอให้ท่านเลือกหัวข้อปรับนัดหมาย และระบบจะให้ท่านเลือกวันที่ในการนัดหมายใหม่

     2.2 ท่านสามารถเลือกวันสำหรับนัดหมายใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 แต่ไม่เกินวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (เลือกได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์) หากปรับนัดหมายสมบูรณ์ ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันทุกครั้ง

3. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำนัดหมายมาก่อน ขอให้นัดหมายผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rteankara.setmore.com โดยสามารถเลือกวันสำหรับนัดหมายได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และเลือกเฉพาะวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เท่านั้น หากเลือกในวันอื่น การนัดหมายของท่านจะถูกยกเลิก

4. ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ ankara.thaiembassy.org (หัวข้อการบริการด้านกงสุล > นัดหมายผ่านระบบออนไลน์) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0533 641 56 98 หรืออีเมล thaiconsulturkey@gmail.com

                  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ